تلفن های ضروری

نام تلفن
آتش نشانی 125
اتفاقات گاز 194
اداره کل فنی و حرفه ای 167
ارتباط مردمی با مخابرات 135
ارتباط مردمی شهرداری 137
استانداری 138
اطلاعات پرواز فرودگاه 199
اطلاعات تلفن 118
اورژانس 115
اورژانس اجتماعی 123
بازرسی اطلاعات کل پست 140
بیمارستان خلیج فارس 33665427
بیمارستان شهید محمدی 33347001-7
پست تلفنی 193
تاکسی تلفنی 133
تقویم و ساعات شرعی 192
حفاظت اطلاعات ناجا 116
خرابی تلفن 117
خرابی تلفن های همگانی 131
دادگستری 133
دفتر نظارت ناجا 197
روابط عمومی صدا و سیما 162
سازمان بهزیستی 148
سازمان هواشناسی 134
ساعت گویا 119
سپاه 114
ستاد خبری 113
شهرداری مرکزی 32223021
فوریتهای پلیس 110
قطعی آب 122
قطعی برق 121
مبارزه با گرانفروشی 124
مبارزه با مواد مخدر 128
مدیریت بازرسی شهرداری 33689567
مرکز رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری 111
ندای قران 144
هلال احمر 147
وزارت بهداشت و درمان 149
وزارت راه 141
کارتهای اعتباری 132